PERSONAL

Personal autorizat de ISC, cu o îndelungată experiență în domeniu (Șef Laborator, Șefi Profil, Responsabil Logistică).

Personalul laboratorului: o echipă tânără și dinamică care include: 10 ingineri, 6 tehnicieni și laboranți.

Personal certificat TUV Karpat în domeniul sistemelor de management al calității și auditului intern conform SR EN ISO/CEI 17025 (Manager Îmbunătățire Sisteme de Management al Calității / Auditor Intern). 

 

ECHIPAMENTE

Dispune de aparatura de incercare de ultima generatie IMPACT (UK), CONTROLS (IT) , MATEST (IT), INFRATEST (D),  achizitionata  incepand cu  2009 si verificata metrologic.

Masina compresiune pentru beton(presa)
Masina impermeabilitate pentru beton
Masina compresiune pentru beton(presa)
Masina tractiune otel beton
Masina indoire-dezdoire otel beton
Masina Los Angeles
Aparat proctor Automat
Placa Lukas
Etuve
Placa dinamica
Masina compresiune pamanturi stabilizate
Camera inghet-dezghet

DOTARI

Laboratorul deține un sediu autorizat din punct de vedere al siguranței și securității, dotări care asigură desfășurarea în condiții optime a testelor, precum și un parc auto dedicat exclusiv lucrărilor pe teren (6 autovehicule) care permit deplasarea echipelor LCA la orice șantier din București și din țară.