POLITICA S.C. LABORATOR CONSULTING & ASSISTANCE S.R.L PENTRU PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE

Garantăm contractual confidențialitatea informațiilor comunicate de client sau obținute pentru un client, chiar și după încetarea raporturilor de colaborare.

In ceea ce privește codul de etică profesională al S.C. Laborator Consulting & Assistance S.R.L, interesele clientului vor constitui întotdeauna o prioritate.

Obiectivul este de a proteja bunurile informaționale ale S.C. LABORATOR CONSULTING & ASSISTANCE, ale angajaților, ale clienților și ale partenerilor, de a asigura continuitatea afacerii și de a minimiza daunele aduse afacerii prin prevenirea și minimizarea impactului incidentelor legate de incălcări ale reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea.

Politica este aprobată de management și reflectă angajarea conducerii S.C. LABORATOR CONSULTING&ASSISTANCE în implementarea și menținerea unui sistem de management prin intermediul căruia sa putem proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal, bunurile informaționale ale organizației de toate amenințările, fie ele interne sau externe, deliberate sau accidentale. Prin conformitatea cu documentele de referință din PG-16 Protecția datelor și a informațiilor confidențiale, ne asigurăm că:

  • Informațiile vor fi protejate împotriva accesului neautorizat;
  • Confidențialitatea informațiilor va fi păstrată;
  • Integritatea informațiilor va fi păstrată;
  • Disponibilitatea informațiilor va fi asigurata atunci când procesele afacerii o cer;
  • Cerințele legislative și reglementare aplicabile sunt îndeplinite;
  • Tot personalul va fi instruit cu privire la securitatea informațiilor;
  • Toate incidentele de securitate, reale sau bănuite, vor fi raportate către și investigate de Responsabilul cu protecția datelor.

Pentru aplicarea Politicii a fost implementată procedura de Protecția datelor și a informațiilor confidențiale (PG-16). Responsabilul cu protecția datelor este direct implicat în ducerea la îndeplinire a Politicii privind furnizarea de sprijin și îndrumare pentru implementarea acesteia.

Toți managerii sunt direct responsabili de implementarea Politicii în ariile lor de responsabilitate. Este responsabilitatea fiecărui angajat al organizației noastre sa adere la aceasta Politica, sa cunoască și sa aplice procedurile generale și Manualul calității. Nerespectarea Politicii pentru protecția informațiilor confidențiale va atrage după sine aplicarea unor masuri disciplinare (in cazul angajaților) și revocarea unor drepturi de acces la facilitățile de calcul și la informații.

In calitate de Director General, mă angajez să asigur îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Laboratorului, să asigur resursele necesare realizării obiectivelor propuse și aplicării politicii privind securitatea informațiilor.

 

DIRECTOR GENERAL
Cristian Postîrnăceanu